Zaznacz stronę

Tytuł scenariusza

Opis problemu

Cel strategiczny, którego problem dotyczy

Opis pomysłu / idei rozwiązania

Potrzeby, na jakie odpowiada rozwiązanie

Problemy szczegółowe, jakie rozwiązuje Twój pomysł

Wartości ważne z perspektywy Twojego rozwiązania

8 + 15 =

Projekt pn. Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR. 03.05.00-00-Z310/17
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego